Metta meditace

Meditace

Velmi krásná a oblíbená meditace, kterou se lze poměrně snadno naučit - mettā bhāvanā.

Slovo mettā (z jazyka pāli) je buddhistický termín pro nepodmíněnou a nesobeckou milující laskavost, zaměřenou na všechny bytosti bez rozdílu. Často se překládá také jako dobrotivost. Mettā bývá přirovnávána k rodičovské lásce, protože jí nejde o vlastní prospěch.

lotosový květ

V meditaci mettā bhāvanā je rozvíjena milující laskavost a soucit ke všem živým bytostem. Praktikuje se zároveň s bdělou pozorností věnovanou dýchání (ānāpāna), aby byla udržena koncentrace. Meditace začíná rozvíjením soucitu a nesobecké lásky vůči sobě, pak ke svým blízkým, přátelům, cizím osobám, vůči svým nepřátelům a nakonec rovným dílem ke všem bytostem celého světa.

Mettā je buddhisty vnímána jako protijed hněvu (dosa). Ten, kdo rozvíjí milující laskavost, se nedá snadno rozzlobit a svůj hněv je schopný lehce ztišit. Lidé, kteří mají hodně milující laskavosti, jsou šťastnější, protože nevidí důvod chovat k někomu nepřátelství. Šťastnější a spokojenější jsou pak i lidé kolem nich. Rozvíjení milující laskavosti pomáhá rovněž těm, kdo trpí nespavostí nebo zlými sny.

Společně s mettā je velmi doporučováno rozvíjet také upekkhā (vyrovnanost, klidná mysl), karunā (soucit ke všem bytostem bez rozdílu a úsilí být užitečný sám sobě i ostatním) a muditā (chápavá nesobecká radost). Tato čtveřice označuje čtyři stavy mysli, které by se měly stát trvalým rysem osobnosti.

Meditace mettā bhāvanā je výborně popsaná v knihách Mirko Frýby. Pro anglicky mluvící mohu doporučit video od indické učitelky.